Boonchoo Home i Mai 2022

Vi handlet inn mat for ca 28.000 Kr.  (92.000 Thai Bath). På Boonchoo Home bor det pr. 1.1.2023 over 200 barn med ulike handikapp. Vi har vært bidragsyter for denne institusjonen i flere år. 

Glory Hut Foundation i Mai 2022

Vi handlet inn mat og diverse for 25.000 Bath + at vi også hjalp de med strømregningen for April 2022.  Totalt brukte vi derfor 40.000 Bath ( Ca 11.300 Kroner).  Her bor det idag 36 enslige voksne med Hiv/Aids.  

Ønsker du bli medlem?

Child Care Thailand

Medlemskap

Donasjonsvalg
kr