Camillian Social Center

Adresse: 1/1 Soi Kiri, Tambon Huaypong Sub, Amphoe Muang, Rayong, 21150, Thailand. Telefon: +66 38 685 480

Camillian Social Center ble etablert av den italienske presten Giovanni i Januar 1996. Dette er et HIV/AIDS senter i hjertet av Rayong.

Det er for øvrig også ett tilsvarende senter i Chiang Rai.
Fra åpningsdatoen og frem til 31 mars 2010, har over 1670 mennesker med HIV/AIDS vært innom her. Blant disse har 760 omkommet grunnet komplikasjoner relatert til viruset. Mens 940 har fått muligheten til å returnere til samfunnet.

Området der dette ble etablert ble donert til pastor Giovanni av en Thai katolsk familie. De ønsket å bidra til ett bedre liv for barn/voksne med HIV/AIDS viruset.

Senteret består i dag av flere små avdelinger spredt i området rundt.
De har 4 ansatte på senteret som går på kurs og skoler for så kunne reise rundt i Rayong for å skolere folk i om og HIV/AIDS.

Inne på dette senteret, er det ett enkelt lekeområde for de minste, og noen slitte klasserom, og eget rom der alle har sine navngitte bokser med medisiner. De hadde også noen åpne sengeposter for voksne som gjerne har andre sykdommer også – disse kommer ingen sted.

CAMILLIAN CHILDCARE CENTER

Pr. Idag er det 69 barn på Camillian, hvor 40 av de bor på dette senteret.

De 69 barna som er her, kommer fra svært fattige kår, og er blitt «abandoned) på det lokale sykehuset. De er blitt henvist til Camillian, gjennom Government Sociale Workers som er ansatet på regionale og lokale sykehus. Disse sykehusene har 1 fulltids ansatt og 10 assistenter, som kun tar seg av de med HIV/AIDS. Og disse assistene var engang også pasienter på Camillian som nå klarer seg selv. Disse bor nå for seg selv. 

Mange av disse barna har nettopp fått diagonsen AIDS, når de kommer hit.
De tilbyr «Literacy classes» til 6 av barna som ikke er sterke nok til å gå på skolen foreløpig. Disse skoletimene vil gjøre at disse kanskje engang vil kunne gå på en lokal skole sammen med andre barn senere. De øvrige 63 barna er fordelt på 7 ulike lokale skoler i området. Yngste barnet her er kun 2 år, men bor her med sin mor.

Takket være donasjoner, satte senteret i gang med ulike aktiviteter for disse barna i 1996, de trenger spesiell behandling og oppmerksomhet av hensyn til bieffektene de har ved bruk av medisinene de tar. .

The Garden of Eden åpnet i 2003.

Det ligger ca 40 km fra hovedsenteret Camillian i distriktet Ban Khai / Rayong
35 (PLWHA) og 12 barn som ikke har viruset bor nå her i en form for en liten landsby. 11 av barna går på en lokal skole. Til tross for at disse har god helse, er de blitt avvist fra sine familier og samfunnet. Så målet med at de bor her, er at de skal kunne klare seg selv, og kunne fungere i samfunnet under tilsyn. Dette landskapet er klarert, og 2 små sjøer er blitt laget for å kunne gi vann til jordbruk. En vennlig landeier kjøpte frukttrær som er blitt plantet rundt vannet.

THE INDEPENDENT LIVING

Ligger i distriktet Map-Ta-Phut ca 6 km fra Camillian, og åpnet 7 august 2006.
Det regnes for å være det første i sitt slag i Aisa. Senteret ble bygd for å hjelpe tenåringer som lever med HIV å bli selvstendige og kanskje få muligheten til å leve normalt.

I 2010 bodde det 17 ungdommer her. Kapsiteten er på 30 personer ungdommer (fordelt 50/50) jenter og gutter. Det jobber 2 voksne her, en lærer og en sosial arbeider som også bor her. Ungdommene er selv ansvarlige for og ta sine «anti-retroviral» medisin til rett tid og bestille time på lokale sykehus. Mens Camillian er ansvarlige for at de får de medisinene som det lokale sykehuset ikke kan skaffe og dette de daglige utgiftene på senteret.

Disse ungdommene styrer selv hjemmet i samarbeid med de voksne, og de deltar på all ativitet som foregår på Camillian.

Man har tro på at dette senteret vil være en brobygger for å få Thai samfunnet til å akseptere og forstå at også HIV positive er vanlige mennesker. I fremtiden vil disse ungdommene bli aktivister mot spredningen av HIV/AIDS viruset i Thailand.

Direkte donasjoner om du har Thai-bank: 

St. Camillus Foundation of Thailand,
Bank of Ayudhya
Map-Ta-Phut Branch Rayong
Account Number 229-1-29336-3 (AYUDTHBK).

Ønsker du bli medlem?

Child Care Thailand

Medlemskap

Donasjonsvalg
kr